برای نگارش پایان نامه باید یک سوال تحقیق داشته باشیم و این سئوال باید ویژگیهایی داشته باشد که قبلا بررسی کردیم. حال سئوال این است:

چگونه سوال تحقبق را بنویسم ؟

برای پاسخ به این سوال به نکاتی برگرفته از سخنرانی پروفسور چارلز لیپسون در دانشگاه شیکاگو توجه کنید:


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علیرضا اسدی در جمعه ۱۷ اردیبهشت۱۳۸۹ و ساعت 22:21 |